Primoreels er blevet BRC-certificeret

March 16, 2017

Primoreels har erhvervet BRC-certifikat i AA rating for at kunne øge deres markedsandele og leve op til fødevareproducenternes øgede krav til leverandørerne om certificering.
Af Hans Windeløv, packm.dk

Styr på alle elementer i produktion, indkøb og levering. En systematisk tilgang til arbejdsopgaverne og sporbarhed både bagud og fremadrettet vareforsyningen. Det er alt sammen blandt gevinsterne ved den BRC-certificering som Primoreels for nylig har erhvervet.

Trykkeriet der producerer tynde folielåg til eksempelvis yoghurt, desserter og andre fødevarer i bægre. Primoreels, der holder til i Vipperød på Vestsjælland, har patent på produktet og har rigtig mange kunder blandt fødevareproducenter både herhjemme og i udlandet. For at sikre at lågene lever op til de krav som både myndigheder og fødevareproducenter stiller til leverandører af fødevareemballage, har Primoreels igennem det sidste halvandet års tid arbejdet målrettet for at opnå BRC-certificerinen.

Gearet til udfordringerne
– For at kunne opnå certificeringen skal hele organisationen i virksomheden være gearet til udfordringerne med at producere godkendte emballager. Derfor har alle afdelinger været involveret i forløbet. I den forbindelse har vi udarbejdet en ’håndbog’ som beskriver hvordan vi arbejder med systemet på daglig basis. Det er et vigtigt tiltag for at kunne sikre at alle medarbejdere kender de overordnede målsætninger og ved hvordan de skal gribe arbejdet an for at opfylde dem.

Sådan siger salgsdirektør i Primoreels Søren Bøgh Friis. Han kommer ind på at det endvidere er helt essentielt at man indkøber godkendte folier og benytter de rigtige trykfarver, det rigtige stanseværktøj og har hygiejnen på plads i produktionen: “Ud over at foliematerialet er godkendt og ikke afgiver partikler og kemiske stoffer til fødevarerne, at trykfarven ikke migrerer, at lågene er nemme at svejse og ikke er statisk elektriske, ja så skal vi sikre at rent produktionsmiljø. Vi sørger for at reglerne bliver overholdt samtidig med at vi løbende tester vores produkter og holder os ajour med om der sker ændringer i reglerne. At alle medarbejdere kender både deres egne arbejdsopgaver og de fælles målsætninger, sikrer at vi hurtigt kan tilpasse os de regelændringer som kommer udefra uden at tabe fokus.”

The Primoreels Lidding System is successfully installed on numerous filling mashines around the World. Today the Primoreels System is considered by many of our customers to be the lidding system of the future.

Skimmedevej 10
DK-4390 Vipperød
Denmark

Email: info@primoreels.com

Phone: +45 59454358

Primoreels 2021. All rights reserved.